Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "S324":
  CUI Qingmei, LIANG Jinbo, MA Huijie, HU Shuangling, CHEN Qinghua, WU Liyun, HE Mengdi, WANG Liubin, TAN Licai, ZHANG Qiang, WANG Liyuan
  Genetic Diversity and Population Structure Relationship Analysis of Wild Tea Germplasm Resources in Badong County, Hubei Province
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 193-206 [Abstract] (77) [PDF 924 KB] (95)
  YANG Jun, ZHANG Lilan, ZHANG Wenjing, CHEN Linhai, ZHENG Guohua, LI Yijing, WANG Rangjian
  Population Structure and Genetic Differences of Tea Germplasm Resources in Fujian
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 769-783 [Abstract] (27) [PDF 748 KB] (9)
  YANG Jun, ZHANG Lilan, ZHANG Wenjing, CHEN Linhai, ZHENG Guohua, LI Yijing, WANG Rangjian
  Population Structure and Genetic Differences of Tea Germplasm Resources in Fujian
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 769-783 [Abstract] (173) [PDF 749 KB] (181)
  LUO Xiangzong, HU Yunfei, WU Linhui, ZHAO Yaqi, ZHENG Weiming, LI Xiangru, LI Li
  Preliminary Study on SNP Molecular Markers in Tea Chloroplast Genome
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 768-778 [Abstract] (321) [PDF 1518 KB] (181)
  LI Changle, GE Yue, YAN Meilin, LI Hui, LIN Qingqing, WANG Pu, ZHAO Hua, WANG Mingle, WANG Yu, GUO Fei, NI Dejiang
  Analysis of Genetic Diversity and Population Structure of 32 Tea Landraces in China
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (5): 619-630 [Abstract] (597) [PDF 1077 KB] (278)
  LI Hongjian, QIN Dandan, JIANG Xiaohui, FANG Kaixing, WANG Qiushuang, PAN Chendong, LI Bo, WANG Qing, WU Hualing
  Analysis and Evaluation of Purine Alkaloid Contents in Bitter Tea Germplasm Resources from Guangdong
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 71-79 [Abstract] (450) [PDF 9700 KB] (191)
  LIU Zhen, CHENG Yang, YANG Peidi, ZHAO Yang, NING Jing, YANG Yang
  Genetic Diversity and Structure of Chengbudong Tea Population Revealed by nSSR and cpDNA Markers
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 250-258 [Abstract] (525) [PDF 664 KB] (174)
  ZHU Xingzheng, XIA Lifei, CHEN Linbo, SUN Yunnan, TIAN Yiping, SONG Weixi, JIANG Huibin
  Full-length Transcriptome Analysis of Protected Cultivation ‘Yuncha 1’ (Camellia sinensis Var assamica)
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (2): 193-201 [Abstract] (617) [PDF 860 KB] (392)
  WU Zhijun, LI Xinghui, FANG Wanping, ZHOU Lin, ZHAO Zhen, ZHUANG Jing
  Isolation of CsRAV2 Transcription Factor Gene of Tea Plant and its Expression Analysis
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (3): 297-306 [Abstract] (348) [PDF 1481 KB] (494)
  LIU Sheng-chuan, CAO Yu, YAN Dong-hai, WEI Jie, ZHAO Hua-fu, DUAN Xue-yi
  Geographical Distribution and Morphology of Wild Tea Germplasm Resources in Guizhou and Its Relationship with Climatic Factors
    Journal of Tea Science   2013 Vol.33 (6): 517-525 [Abstract] (457) [PDF 852 KB] (196)
  WU Yang, DENG Ting-ting, LI Juan, LI Yin-hua, LIU Shuo-qian, WANG Ying-zi, HUANG Jian-an, LIU Zhong-hua
  Genetic Diversity of Tea Germplasm Resource ‘Huangjincha’ (Camellia sinensis) Revealed by AFLP Analysis
    Journal of Tea Science   2013 Vol.33 (6): 526-531 [Abstract] (353) [PDF 887 KB] (129)
  SONG Wei-xi, LIU Ben-ying, YI Bing, JIANG Hui-bing, MA Ling, DUAN Zhi-fen, SUN Xue-mei, WANG Yun-gang, WANG Ping-sheng
  Identification, Evaluation and Screening on Elite and Rare Tea Germplasms from Yunnan Province
    Journal of Tea Science   2011 Vol.31 (1): 45-52 [Abstract] (417) [PDF 196 KB] (162)
  LIN Jin-ke, CHEN Rong-bin, CHEN Chang-song, YOU Xiao-mei, ZHANG Ying-gen, CHEN Lin, LI Xiu-feng
  A Study on Screening Germplasm Resources of Tea Plant with High Ester-Catechin Content
    Journal of Tea Science   2005 Vol.25 (1): 30-36 [Abstract] (479) [PDF 418 KB] (319)