Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Hypoglycemic Effects of Black Tea and Fungus Fermented Black Brick Tea on Hyperglycemic Model Mice
ZHOU Yang, XIAO Wenjun, LIN Ling, YUAN Dongyin, PENG Yingqi, TAN Chunbo, ZHANG Qiang, GONG Zhihua
Journal of Tea Science . 2019, (4): 415 -424 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2019.04.006