Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Gene Cloning and Expression Analysis of GAGP in Tea Plant
LI Yuanhua, LU Jianliang, FAN Fangyuan, SHI Yutao
Journal of Tea Science . 2015, (1): 64 -72 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2015.01.012