Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Study of the Hypoglycemic Effect of Pu'er Tea and Green Tea Extracts
LI Zhiwen, WANG Yuanyuan, WANG Genbei, CHEN Yanfang, LI Changwen, MA Xiaohui
Journal of Tea Science . 2014, (5): 428 -434 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2014.05.002