Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Status and Suggestions of Tea Garden Fertilization on Main Green Tea-Producing Counties in Zhejiang Province
MA Li-feng, CHEN Hong-jing, SHAN Ying-jie, JIANG Ming-bei, ZHANG Gen-miao, WU Lin-tu, RUAN Jian-yun, LV Jian-fei, SHI Yuan-zhi, PAN Li-xun, HUANG Cheng-mu, LIU Lin-ming, LIANG Bi-yuan, WANG Mei-qin, PAN Jian-qing
Journal of Tea Science . 2013, (1): 74 -84 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2013.01.010