Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Identification, Evaluation and Screening on Elite and Rare Tea Germplasms from Yunnan Province
SONG Wei-xi, LIU Ben-ying, YI Bing, JIANG Hui-bing, MA Ling, DUAN Zhi-fen, SUN Xue-mei, WANG Yun-gang, WANG Ping-sheng
Journal of Tea Science . 2011, (1): 45 -52 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2011.01.008