Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Advances in Researches on Catechins Acylation Modification
LIU Xiao-hui, JIANG He-yuan, ZHANG Jian-yong, YUAN Xin-yue, CUI Hong-chun
Journal of Tea Science . 2009, (1): 1 -8 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2009.1.001