Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Recognition of Wuyi Zheng Yan Tea with PLS-DA Based on Leverage Correction Using near Infrared Spectra
ZHOU Jian, CHENG Hao, WANG Li-yuan, XUE Feng-ren, HE Xiao-yan, XU Jin-bin, HE Wei
Journal of Tea Science . 2009, (1): 34 -40 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2009.1.006