Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Dynamic Change of Main Biochemical Components of Premium Green Tea Fresh Leaves during Spreading
YIN Jun-feng, XU Yong-quan, YUAN Hai-bo, YU Shu-ping, WEI Kun-kun, CHEN Jian-xin, WANG Fang, WU Rong-mei
Journal of Tea Science . 2009, (2): 102 -110 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2009.2.004