Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Pb Absorption and Accumulation in Tea Plants
HAN Wen-yan, YANG Ya-jun, LIANG Yue-rong, SHI Yuan-zhi, MA Li-feng, RUAN Jian-yun, TANG Jia-yi
Journal of Tea Science . 2009, (3): 200 -206 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2009.3.004