Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Study on the Characteristic of Aroma Components in Green Tea with Chestnut-like Aroma
YE Guo-zhu, JIANG Yong-wen, YIN Jun-feng, YUAN Hai-bo, ZHANG Rui-lian, WANG Zhi-lan, SHEN Dan-yu, WANG Fang, CHEN Jian-xin
Journal of Tea Science . 2009, (5): 385 -394 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2009.5.009