Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Effect of Processing on the Pb and Cu Pollution of Tea
HAN Wen-yan, LIANG Yue-rong, YANG Ya-jun,SHI Yuan-zhi, MA Li-feng, RUAN Jian-yun
Journal of Tea Science . 2006, (2): 96 -101 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2006.02.004