Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Aroma Components of Oolong Tea by HS-SPME-GC-MS and GC-O
MIAO Ai-qing, LU Hai-peng, SUN Shi-li, WANG Li, PANG Shi, LAI Zhao-xiang, ZENG Qiong, LIN Zhi
Journal of Tea Science . 2010, (S1): 583 -587 .