Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Effect of Drying Methods on the Aromatic Character of Pu-erh Tea
ZHANG Ling-zhi, CHEN Wei-xin, WANG Deng-liang, ZHOU Li-min, CHEN Yu-fen
Journal of Tea Science . 2007, (1): 71 -75 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2007.01.011