Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Rapid Propagation of Tea Clonal Seedlings in Auto-controlled Greenhouse
CHENG Hao, ZENG Jian-ming, ZHOU Jian, WANG Li-yuan, CHANG Jie, GE Ying, YUAN Hai-bo, GU Bao-jing, ZHANG Xiao-fei
Journal of Tea Science . 2007, (3): 231 -235 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2007.03.009