Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Study on the Toxicity Experiments of Fuzhuan Tea
XIAO Wen-jun, FU Dong-he, REN Guo-pu, GONG Zhi-hua, XIAO Li-zheng, LIU Zhong-hua
Journal of Tea Science . 2007, (4): 307 -310 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2007.04.008