Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Evaluation of Nitrogen Status in Tea Plants by SPAD
YANG Yi-yang, MA Li-feng, SHI Yuan-zhi, RUAN Jian-yun, LI Xing-hui
Journal of Tea Science . 2008, (4): 301 -308 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2008.04.007