Welcome to Journal of Tea Science,Today is
The Anti-obesity Effects of Hubei Qingzhuan Tea on Rats
CHEN Yu-qiong, ZHANG Wei, CHENG Qian, DONG Fa-jin, LIU Xiao-hua, GAN Duo-ping, QIAN Yu-ping
Journal of Tea Science . 2008, (5): 363 -369 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2008.05.011