Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Effect of Chemical Insecticides on the Diversity of Arthropods in Tea Garden
WANG Guo-hua, LIANG Yuan-fa, TIAN Yong-hui, WANG Jia-lum, ZHOU Guo-lan
Journal of Tea Science . 2004, (2): 99 -104 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2004.02.005