Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Analysis of Anatomical Structure on Tea Leaves in Shandong Province
FANG Yong, MENG Zhen-nong, LI Xiu-fen, QIAO Yong-jin, MEI Li, LIANG Yu
Journal of Tea Science . 2004, (3): 190 -196 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2004.03.008