Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Tea Buds Detection Model Using Improved YOLOv4-tiny
FANG Mengrui, LÜ Jun, RUAN Jianyun, BIAN Lei, WU Chuanyu, YAO Qing
Journal of Tea Science . 2022, (4): 549 -560 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2022.04.009