Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Genetic Diversity Analysis of Tea Genetic Resources in Sanjiang, Guangxi
MENG Rongjun, CHEN Liang, XU Yuan, LIN Wei, ZHOU Qiwei, XIE Yilin, LAI Dingqing, LAI Jiaye
Journal of Tea Science . 2023, (2): 147 -158 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2023.02.009