Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Simultaneous Determination of 79 Pesticides Residues in Fresh Tea Leaves by Ultra-high Performance Liquid Chromatography-mass Spectrometry
PAN Yingjie, MENG Xianghe, QIAN Yuanfeng, NING Jianmei, WANG Yueyuan, LIU Qiming, TANG Shiqin, XU Xiaoan, YE Qin
Journal of Tea Science . 2023, (2): 250 -262 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2023.02.004