Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Effect of Jiukeng Longjing Tea on SREBPs Signaling Pathway and Gut Microbiota Regulation in High-fat Diet C57BL/6 Mice with Hepatic Steatosis
GONG Mingxiu, YUAN Yiwei, ZHANG Yifan, YE Jiangcheng, GUO Li, LI Xiaojun, HUANG Hao, MAO Yuxiao, ZHAO Yun, ZHAO Jin
Journal of Tea Science . 2023, (4): 576 -592 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2023.04.010