Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Quantitative Analysis of Tea Leaf Serration Morphological Characteristics Based on Image Analysis
TANG Min, ZHONG Qitian, XU Jin, XIAO Fuliang, LI Jie, ZHAI Xiuming, HOU Yujia, GU Yu
Journal of Tea Science . 2023, (6): 835 -843 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2023.06.004