Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Establishment of Lu'an Guapian Green Tea Brewing Control Chart
ZHAO Xiaoyi, CHEN Aini, JIANG Qing, ZHAO Lei, QIU Tong, FANG Wanxin, LIANG Chuyun, SHARIPOVA Alina, DAI Qianying
Journal of Tea Science . 2024, (1): 133 -148 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2024.01.012