Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Phenotypic Traits and Genetic Diversity of Elite Tea Population in Anhui(China)
DING Zhou, LI Yexin, YUAN Yi, WANG Haiyan, LIU Xueshi, JIANG Changjun
Journal of Tea Science . 2018, (2): 155 -161 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2018.02.006