Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Effects of Vacuum Freezing Dry on the Aroma Quality of Oolong Tea
YE Nai-xing, YANG Ru- xing, YANG Guang, YANG Jiang-fan, LIANG Xiao-xia, ZHENG De-yong
Journal of Tea Science . 2006, (3): 181 -185 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2006.03.005