Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Study on the Gallic Acid in Pu-erh Tea
LU Hai-peng, LIN Zhi, GU Ji-ping, GUO Li, TAN Jun-feng
Journal of Tea Science . 2007, (2): 104 -110 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2007.02.002