Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Analysis of Differential Gene Expression of Flower bud of Tea Plant (Camellia sinensis) by cDNA-AFLP
YU Mei, JIANG Chang-jun, YE Ai-hua, WANG Zhao-xia, ZHU Lin, DENG Wei-wei, GAO Xuan, WAN Xiao-chun
Journal of Tea Science . 2007, (3): 259 -264 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2007.03.007