Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Systematic Separation, Purification of Water-soluble Green Tea Polysaccharides and Their Immunological Activities
KOU Xiao-hong, JIANG He-yuan, CUI Hong-chun, ZHANG Jian-yong, GAO Qing-qing, YUAN Xin-yue, SHU Ai-min, LIU Xiao-hui, GAO Qi
Journal of Tea Science . 2008, (3): 172 -180 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2008.03.011