Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Derivation of Theanine and Its Determination by Capillary Electrophoresis
LI Ping, WAN Xiao-chun, LI Jian, ZHANG Zheng-zhu, SHEN Zuo-jun
Journal of Tea Science . 2004, (2): 119 -123 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2004.02.009