Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Construction of AFLP Molecular Markers Linkage Map in Tea Plant
HUANG Jian-an, LI Jia-xian, HUANG Yi-huan, LUO Jun-wu,GONG Zhi-hua, LIU Zhong-hua
Journal of Tea Science . 2005, (1): 7 -15 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2005.01.002