Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Study on the Method of Determining Tea Color with Computer
WANG Wen-jie, LUO Shou-jin, HUANG Jian-qin, ZHANG Li-ping, WU Xin-rong, WANG Hong-shu
Journal of Tea Science . 2005, (1): 37 -42 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2005.01.007