Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Functional Analysis of Glutathione Peroxidase Encoding Gene CsGPX1 in Camellia sinensis
LIU Sai, LIU Shuoqian, LONG Jinhua, WU Dunchao, CHEN Yuhong, LIU Liping, LIU Zhonghua, TIAN Na
Journal of Tea Science . 2019, (4): 382 -391 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2019.04.003