Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Genome-wide Identification and Expression Analysis of SRO Gene Family in Camellia sinensis
GUO Yongchun, WANG Pengjie, CHEN Di, ZHENG Yucheng, CHEN Xuejin, YE Naixing
Journal of Tea Science . 2019, (4): 392 -402 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2019.04.004